tel. 510-051-311  e-mail: ppawlowski(a)techpoz.pl

Audyty stanu ochrony przeciwpożarowej

Proponujemy Państwu sprawdzenie obiektu pod względem stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe nakładają na zarządców i właścicieli obiektów szereg zadań i obowiązków. Niedopełnienie ich grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania pożaru może grozić stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną. 

Podczas audytów sprawdzamy m.in :

  • stan przestrzegania przez pracowników przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,au
  • stan urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie (bramy, dzrzwi, instalacje SSP itd.)
  • poprawność wykonania dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
  • poprawność działania urzadzeń takich jak: hydranty, SSP, systemy detekcji,
  • stan wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, 
  • stan i dostępność dróg i bram pożarowych, 
  • stan i dostępność dróg ewakuacyjnych, 

Po przeprowadzeniu audytu wystawiamy obszerny protokół z wykrytymi nieprawidłowościami, zwierający zaproponowane przez ekspertów rozwiązania poprawiające stan ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.