tel. 510-051-311  e-mail: ppawlowski(a)techpoz.pl

Outsourcing ppoż.

Zajmujemy się obsługą obiektów w ramach outsourcingu, w jego zakres wchodzą :

- analiza stanu ochrony przeciwpożarowej,

- szkolenia pracowników (teoretyczne i praktyczne z użyciem gaśnic, hydrantów),

- pomoc w opracowywaniu procedur,ok

- próbne ewakuacje z budynków,

- testy i kontrole urządzeń np. pompownie pożarowe, systemy sygnalizacji pożarowej, gaśnice, hydranty, systemy detekcji itd.,

- nadzór instalacji tryskaczowych ( Certyfikaty VdS i CFPA), 

- przeglądy i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych,

- sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i aktualizacje dokumentów,

- audyty stany ochrony przeciwpożarowej,

- doradztwo,

- reprezentowanie przed organami PSP,

- udział w audytach ubezpieczycieli,

- opracowywanie ulotek i plakatów promujących bezpieczeństwo pożarowe,