tel. 510-051-311  e-mail: ppawlowski(a)techpoz.pl

Systemy Gaszenia Gazem

Stałe Urządzenia Gaśnicze (SUG) służą do zabezpieczania całych pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem. Oferowane przez nas systemy, wykorzystują nowoczesne gazowe środki gaśnicze. Wyróżniają się one niezwykle wysoką skutecznością, przewyższającą wielokrotnie tradycyjne wodne systemy przeciwpożarowe. Dzięki swoim właściwościom, gazy te pozwalają także na gaszenie urządzeń elektrycznych oraz zabezpieczenie cennych zbiorów archiwalnych. Wyzwolenie środka gaśniczego nie powoduje niekorzystnych zmian w obrębie środowiska zabezpieczonych przedmiotów oraz urządzeń. Gaz gaśniczy nie posiada właściwości korozyjnych oraz nie przewodzi prądu elektrycznego. Gazowe środki gaśnicze pozostają obojętne zarówno na środowisko naturalne, jak i organizm ludzki. Nie zmniejszają widoczności oraz nie powodują zanieczyszczenia elementów wyposażenia pomieszczenia. Stałe Urządzenia Gaśnicze stanowią niezależny system posiadający własne źródło środka gaśniczego, układ dystrybucji gazu oraz elementy detekcyjne i sterujące. Nasze systemy posiadają wszystkie wymagane aprobaty, atesty i certyfikaty wydane m.in. przez CNBOP, ITB i PZH.

 

4500 i inne