tel. 510-051-311  e-mail: ppawlowski(a)techpoz.pl

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Nasza firma zajmuje się projektowaniem, montażem i serwisem instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej. 

 

Celem Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej jest automatyczne wykrycie pożaru w obiektach i wokół nich, we wczesnym stadium jego powstania i powiadomienie o grożącym niebezpieczeństwie ludzi znajdujących się w obiekcie. 

Powiadamianie może odbywać się poprzez:

  • włączenie urządzeń alarmowych w obiekcie,
  • nadawanie komunikatów ostrzegawczych przez dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
  • przekazanie sygnału alarmowego do Państwowej Straży Pożarnej, 

Instalacja sygnalizacji pożarowej może również przekazywać sygnały inicjujące odpowiednie działanie innych systemów lub urządzeń, których celem działania jest: ROP 4001 napis pozar 0 2

  • zapewnienie właściwych warunków i organizacji ewakuacji, 
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru,
  • uruchomienie automatycznego gaszenia, 

Ogólnie ujmując, celem instalacji sygnalizacji pożaru jest ochrona życia, mienia i środowiska naturalnego.

  

 

Naszym klientom oferujemy profesjonalny serwis Instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej 24h/7. 

  


polon alfa new logo esser          ariteck          neues dh logo        NE63296LOGO