tel. 510-051-311  e-mail: ppawlowski(a)techpoz.pl

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach zleceniodawcy, nasi pracownicy badają wszystkie zainstalowane u Państwa urządzenia przeciwpożarowe po czym ustalają dokładny przebieg szkoleń, wszystko po to, aby zapoznać Państwa pracowników i przygotować do sprawnej ewakuacji oraz podejmowania szybkich działań ostrzegających i ratujących życie w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. Szkolenia przeprowadzamy w Państwa zakładzie lub w siedzibie naszej firmy, gdzie znajduje się sala szkoleniowa dla 30-40 osób. 

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu:

  • Ochrony przeciwpożarowej ogólnej,2
  • Próbnej ewakuacji, 
  • Praktyczne z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego *
  • Postępowania w przypadku pożaru
  • Z wykorzystaniem namiotu- symulatora pożaru,

 

Długość trwania oraz program szkolenia zawsze są dostosowane do Państwa potrzeb, oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Przykładowy program szkolenia: 

  • Część teoretyczna : 60-90min
  • Filmy szkoleniowe : 30min
  • Przejście z instruktorami po zakładzie i wskazanie urządzeń do celów przeciwpożarowch : 20-60min
  • Część praktyczna, użycie podręcznego sprzętu gaśniczego na zewnątrz z wykorzystaniem Symulatora Pożaru- namiotu : 30-60min  

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzemuje imienny certyfikat. 

 

 

*podczas tego szkolenia każdy Państwa pracownik gasi gaśnicą/hydrantem kontrolowany przez nas ogień rozpalony w wannie gaśniczej.

 

W szkoleniach możemy wykorzystać generator dymu i dokładnie odwzorować warunki panujące w pomieszczeniach/ korytarzach podczas pożaru. Przyjmujemy do realizacji różne typy scenariusza np. powrót do zakładu w maskach po ranną osobę. Wygenerowany dym jest bez zapachu, posiada wszystkie certyfikaty, jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. 

 

NOWOŚĆ!

Nasza firma w celu urozmaicenia szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej oferuje Państwu szkolenia z użyciem Symulatora Pożaru - namiotu 6x3m. 

Namiot został wyposażony w następujące urządzenia:

- System Sygnalizacji Pożarowej (Ręczne ostrzegacze pożarowe, czujki dymu, sygnalizatory), 

- Generator dymu,

- Gaśnice i znaki ewakuacyjne, 

 

IMG 20160525 132418

 

 

Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie odwzorować w namiocie warunki panujące podczas pożaru na drogach ewakuacyjnych. Namiot jest wypełniany gęstym dymem (bezpiecznym dla ludzi), wejście pracowników do takiego tunelu uzmysławia w jakich warunkach mogą się znaleźć.  

 Przebieg szkolenia z wykorzystaniem symulatora pożaru:

- Część teoretyczna (do ustalenia) 

- Pracownik wchodzi do zadymionego namiotu z włączonym alarmem systemu SSP (zbija ROP),

- Porusza się zgodnie ze wskazaniami znaków ewakuacyjnych, 

- Odnajduje gaśnice i wchodzi z namiotu,

- Gasi ogień w wannie szkoleniowej,IMG 20160525 132818

 

 Zachęcamy do kontaktu.